Vui hè Thái Lan, thỏa sức mua sắm

Tham gia cuộc thi “Discover Thainess! Discover Shopping" do Tổng cục du lịch Thái Lan – Văn phòng tại TP HCM (TATHCM) tổ chức, bạn sẽ có cơ hội dành chuyến du lịch Thái Lan, điện thoại Lumia và nhiều giải thưởng giá trị khác. 
Continue reading