Thách thức nợ xấu

Quá trình đưa nợ xấu toàn ngành về dưới 3% vào cuối tháng 9 này đang gặp nhiều trở ngại khi thống kê các khoản nợ khó đòi ở nhiều nhà băng vẫn cao ngất ngưởng.
Continue reading